Beloppen att hålla koll på inför 2022

Prisbasbeloppet för 2022 är 48 300 kr och det förhöjda prisbasbeloppet 49 300 kr, en höjning av båda med 700 kr jämfört med 2021. Inkomstbasbeloppet är satt till 71 000 kr, vilket är en ökning med 2 800 kr.

Basbeloppen används bland annat för att räkna fram olika pensions- och försäkringsförmåner i Sverige. Beloppen ändras årligen för att spegla inflationen i samhället. Höjningen av prisbeloppet innebär exempelvis högre garantipension, högre sjukersättning och högre föräldrapenning.

Inkomstbasbeloppet ligger bland annat till grund för att räkna ut den högsta pensionsgrundande inkomst som ger rätt till allmän ålderspension. Under 2022 motsvarar det en månadsinkomst på 47 748 kronor, därefter ökar inte din intjäning till den allmänna pensionen. Du som har möjlighet att löneväxla bör därför enbart växla lön som överstiger denna gräns för att undvika att dina sociala förmåner ska påverkas negativt. Som företagare bör du försöka att ta ut lön till maxtaket så att du får full intjäning till den allmänna pensionen.

Även tjänstepensionsavsättningar styrs i regel av inkomstbasbeloppet. I de vanligast förekommande kollektivavtalen avsätts 4,5 procent av lönen till din tjänstepension upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent av lönen över 7,5 inkomstbasbelopp. Gränsen kommer därmed att gå vid en månadslön på 44 375 kr under 2022.


Basbeloppen 2022 Belopp
Prisbasbelopp 48 300 kr
Förhöjt prisbasbelopp* 49 300 kr
Inkomstbasbelopp 71 000 kr

* Det förhöjda prisbasbeloppet används för att beräkna intjänad tilläggspensionspoäng för dem som kommer att få pension även enligt äldre pensionsregler.


Inkomstgränser i allmän försäkring Multipel Basbelopp Årslön Månadslön
Högsta sjukpenninggrundande inkomst 10,00 48 300 kr 483 000 kr 40 250 kr
Högsta sjukpenninggrundande inkomst för föräldrapenning 10,00 48 300 kr 483 000 kr 40 250 kr
Högsta pensionsgrundande inkomst 7,50 71 000 kr 532 500 kr 44 375 kr
Högsta pensionsgrundande inkomst efter grundavdrag och pensionsavgift 8,07 71 000 kr 572 970 kr 47 748 kr


Inkomstgräns vid löneväxling Multipel Basbelopp Årslön Månadslön
Rekommenderad inkomstgräns efter löneväxling 8,07 71 000 kr 572 970 kr 47 748 kr

Vill du veta mer om hur beloppen kommer att påverka ditt pensions- och försäkringsskydd? Tveka inte att kontakta din lokala Säkrarådgivare så hjälper vi dig!

Senaste artiklar

Säkra
Box 5775
114 87 Stockholm
  08-590 000 75
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Säkra är en av Sveriges största försäkringsförmedlare med fokus på livförsäkring, sakförsäkring och finansiell rådgivning – för privatpersoner, företagare och offentlig sektor. Säkra har drygt 60 kontor över hela Sverige som med sina 300 medarbetare verkar för hög kompetens, kvalitet och god service. Säkras försäkringsförmedlare och finansiella rådgivare är godkända av bl a Finansinspektionen och Insuresec samt är registrerade hos Bolagsverket.