Säkra i Hudiksvall, Sjötullsgatan 16

Säkra Mitt AB. Org nr: 556956-2803
 
Sjötullsgatan 16, 824 50 Hudiksvall
E-post: mitt@sakra.se

2 User(s):

Medarbetare    
Andreas Lydén
Andreas Lydén
  • Finansiell rådgivare
070-554 88 77
...
Fredrik Basth
Fredrik Basth
  • Finansiell rådgivare
070-376 77 00
...

Certifierade enligt lagkrav

Säkras försäkringsförmedlare och finansiella rådgivare är godkända av Finansinspektionen och registrerade hos Bolagsverket.

Branschfakta

I Sverige finns det ca 200 försäkringsbolag och 1000 förmedlarbolag. Säkra är en av branschens största försäkringsförmedlarkedjor.

Kundservice

För oss på Säkra är det viktigt att ha nöjda kunder. Är du missnöjd med den service du fått, kontakta det Säkrakontor där du är kund.