Placering

Vi hjälper dig som lever ett aktivt liv och inte har tillräckligt med tid, engagemang eller kunskap om komplicerade lösningar. Vi hjälper dig bevaka det stora och ständigt föränderliga utbudet av fonder och andra produkter hos banker och försäkringsbolag. Vi gör det åt dig med stöd av professionella förvaltningsteam.

Om du har en större summa att placera erbjuder Säkra särskilt anpassade lösningar. Säkra driver denna verksamhet genom ett stort antal särskilt utbildade ombud på ett 40-tal orter i Sverige. Verksamheten bedrivs genom ett nära samarbete med Carnegie Investment Bank. Samarbetet ger oss en möjlighet att erbjuda Dig som kund en lättåtkomlig överblick av Ditt sparande. Verksamheten drivs juridiskt under vårt värdepappersbolag United Securities.

Vi finns nära Dig, vi arbeta engagerat och professionellt och vår ambition är att vinna Ditt långsiktiga förtroende för sparande och förvaltning.

Vi erbjuder exempelvis aktiv förvaltning av försäkringskapital, depåverktyg och avancerade lösningar för handel med aktier, fonder och så kallade strukturerade produkter.

Certifierade enligt lagkrav

Säkras försäkringsförmedlare och finansiella rådgivare är godkända av Finansinspektionen och registrerade hos Bolagsverket.

Branschfakta

I Sverige finns det ca 200 försäkringsbolag och 1000 förmedlarbolag. Säkra är en av branschens största försäkringsförmedlarkedjor.

Kundservice

För oss på Säkra är det viktigt att ha nöjda kunder. Är du missnöjd med den service du fått, kontakta det Säkrakontor där du är kund.