Pensionssparande

Pensionen är din lön som pensionär. Vill du behålla din levnadsstandard efter arbetslivet kan det vara dags att se över din situation idag. Vilken livssituation befinner du dig i?

Säkra erbjuder en mängd olika lösningar inför men även under din tid som pensionär. Du kan spara genom att sätta av engångsbelopp eller spara regelbundet. Vi hjälper dig att hitta rätt lösning utifrån ditt specifika behov och situation. Vi hjälper dig även att optimera uttaget av din pension.

Du kan välja en pensionsförsäkring och låta en professionell förvaltare sköta placeringarna åt dig, så kallad traditionell förvaltning. Du kan givetvis även själv välja fondsparande utifrån din egen riskprofil och hur länge du ska spara.

Certifierade enligt lagkrav

Säkras försäkringsförmedlare och finansiella rådgivare är godkända av Finansinspektionen och registrerade hos Bolagsverket.

Branschfakta

I Sverige finns det ca 200 försäkringsbolag och 1000 förmedlarbolag. Säkra är en av branschens största försäkringsförmedlarkedjor.

Kundservice

För oss på Säkra är det viktigt att ha nöjda kunder. Är du missnöjd med den service du fått, kontakta det Säkrakontor där du är kund.