Om det värsta skulle hända

En livförsökring ger din familj och efterlevande ekonomisk trygghet om du skulle gå bort.

En livförsäkring kan vara avgörande för om familjen kan bo kvar i ert hem eller inte. Den kan också användas till att betala av lånet på en större investering ni har gjort. Utan en livförsäkring är det ofta inte möjligt eftersom de löpande utgifterna i stort sett är desamma som tidigare samtidigt som en inkomst försvinner.

Certifierade enligt lagkrav

Säkras försäkringsförmedlare och finansiella rådgivare är godkända av Finansinspektionen och registrerade hos Bolagsverket.

Branschfakta

I Sverige finns det ca 200 försäkringsbolag och 1000 förmedlarbolag. Säkra är en av branschens största försäkringsförmedlarkedjor.

Kundservice

För oss på Säkra är det viktigt att ha nöjda kunder. Är du missnöjd med den service du fått, kontakta det Säkrakontor där du är kund.