Tydliga och Säkra fördjupar samarbetet

Idag har Säkra och Tydliga förvärvat återstående aktier i United Securities AB.
Nu tar förmedlarkollektiven Säkra och Tydliga tillsammans taktpinnen i United Securities AB med ett 50% ägande vardera.
Transaktionen kräver sedvanligt godkännande av Finansinspektionen.

Läs mer...

Certifierade enligt lagkrav

Säkras försäkringsförmedlare och finansiella rådgivare är godkända av Finansinspektionen och registrerade hos Bolagsverket.

Branschfakta

I Sverige finns det ca 200 försäkringsbolag och 1000 förmedlarbolag. Säkra är en av branschens största försäkringsförmedlarkedjor.

Kundservice

För oss på Säkra är det viktigt att ha nöjda kunder. Är du missnöjd med den service du fått, kontakta det Säkrakontor där du är kund.