Press

Säkra är  en av sveriges ledande försäkringsförmedlarorganisationer och har femtio kontor över hela landet.

Säkra startade sin verksamhet 1990 då lagen om försäkringsförmedlare trädde i kraft i Sverige. Det blev då tillåtet att verka som förmedlare av hela branschens utbud av försäkringar.

Certifierade enligt lagkrav

Säkras försäkringsförmedlare och finansiella rådgivare är godkända av Finansinspektionen och registrerade hos Bolagsverket.

Branschfakta

I Sverige finns det ca 200 försäkringsbolag och 1000 förmedlarbolag. Säkra är en av branschens största försäkringsförmedlarkedjor.

Kundservice

För oss på Säkra är det viktigt att ha nöjda kunder. Är du missnöjd med den service du fått, kontakta det Säkrakontor där du är kund.