United Securities AB

United Securities är ett bolag inom Säkra med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse, ett så kallat värdepappersbolag.

Deras erbjudande riktar sig till såväl privatpersoner som företag och verksamheten är tvådelad:

  • Aktiv förvaltning av försäkringskapital.
  • Rådgivning avseende fonder, strukturerade produkter och andra intressanta finansiella instrument för sparande.

Verksamheten bedrivs genom ett antal särskilt kompetensprovade anknutna ombud, däribland ett stort antal ombud inom Säkra, som representerar United Securities.

Läs mer på United Securities hemsida

Certifierade enligt lagkrav

Säkras försäkringsförmedlare och finansiella rådgivare är godkända av Finansinspektionen och registrerade hos Bolagsverket.

Branschfakta

I Sverige finns det ca 200 försäkringsbolag och 1000 förmedlarbolag. Säkra är en av branschens största försäkringsförmedlarkedjor.

Kundservice

För oss på Säkra är det viktigt att ha nöjda kunder. Är du missnöjd med den service du fått, kontakta det Säkrakontor där du är kund.