Säkra AB

Säkra AB är en övergripande administrativ enhet som samordnar Säkras marknadsaktiviteter, internutbildningar och IT-lösningar.

Via Säkra AB sker löpande dialoger med alla större försäkringsbolag, detta för att alltid hålla Säkra informerade om kommande trender och branschförändringar.

Säkra AB har även tät kontakt med Finansinspektionen för lagstadgad förmedlarregistrering och för att få det allra senaste inom lagar och förordningar som reglerar våra försäkringsförmedlares verksamhet.

Certifierade enligt lagkrav

Säkras försäkringsförmedlare och finansiella rådgivare är godkända av Finansinspektionen och registrerade hos Bolagsverket.

Branschfakta

I Sverige finns det ca 200 försäkringsbolag och 1000 förmedlarbolag. Säkra är en av branschens största försäkringsförmedlarkedjor.

Kundservice

För oss på Säkra är det viktigt att ha nöjda kunder. Är du missnöjd med den service du fått, kontakta det Säkrakontor där du är kund.