Organisation

Säkragruppen består av ett antal förmedlarbolag som tillsammans äger serviceaktiebolaget Säkra AB. Under Säkra AB finns bl a Säkra Direkt AB som enbart säljer försäkringslösningar till småföretagare samt United Securities, vårt eget värdepappersbolag.

 

Certifierade enligt lagkrav

Säkras försäkringsförmedlare och finansiella rådgivare är godkända av Finansinspektionen och registrerade hos Bolagsverket.

Branschfakta

I Sverige finns det ca 200 försäkringsbolag och 1000 förmedlarbolag. Säkra är en av branschens största försäkringsförmedlarkedjor.

Kundservice

För oss på Säkra är det viktigt att ha nöjda kunder. Är du missnöjd med den service du fått, kontakta det Säkrakontor där du är kund.