Om du inte är nöjd

Tycker du att vi har handlat fel i en rådgivningssituation? I så fall ska du i första hand vända dig till din förmedlare. Ofta räcker det med ett samtal för att reda ut eventuella missförstånd.

 Gå direkt till Våra kontor

Certifierade enligt lagkrav

Säkras försäkringsförmedlare och finansiella rådgivare är godkända av Finansinspektionen och registrerade hos Bolagsverket.

Branschfakta

I Sverige finns det ca 200 försäkringsbolag och 1000 förmedlarbolag. Säkra är en av branschens största försäkringsförmedlarkedjor.

Kundservice

För oss på Säkra är det viktigt att ha nöjda kunder. Är du missnöjd med den service du fått, kontakta det Säkrakontor där du är kund.