Överprövning utanför Säkra

Vill du inte ha ytterligare kontakt med oss finns möjligheter till överprövning utanför Säkra:

  • Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, tel: 08-508 860 00, www.arn.se. Observera att det finns tids och beloppsgränser när det gäller möjligheten att vända sig till ARN, och att vardera part står för sina egna kostnader under förfarandet – oavsett vilken bedömning ARN gör.
  • Personförsäkringsnämnden, Box 24067, 104 50 Stockholm, tel: 08-522 787 20, www.forsakringsnamnder.se. Nämnden prövar bara ärenden som rör liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkring i de fall som kräver medicinska bedömningar.
  • Allmän domstol, www.domstol.se, om du vill väcka talan mot oss.

Certifierade enligt lagkrav

Säkras försäkringsförmedlare och finansiella rådgivare är godkända av Finansinspektionen och registrerade hos Bolagsverket.

Branschfakta

I Sverige finns det ca 200 försäkringsbolag och 1000 förmedlarbolag. Säkra är en av branschens största försäkringsförmedlarkedjor.

Kundservice

För oss på Säkra är det viktigt att ha nöjda kunder. Är du missnöjd med den service du fått, kontakta det Säkrakontor där du är kund.