Möjlighet till omprövning

Är du missnöjd med vår utredning och beslut kan du begära omprövning av beslutet. Detta kan ske om du anser att vi har missförstått varandra eller om nya omständigheter har tillkommit. Begäran skickas till den som är ansvarig för klagomålet, dvs den som har gjort utredningen av ärendet.

Certifierade enligt lagkrav

Säkras försäkringsförmedlare och finansiella rådgivare är godkända av Finansinspektionen och registrerade hos Bolagsverket.

Branschfakta

I Sverige finns det ca 200 försäkringsbolag och 1000 förmedlarbolag. Säkra är en av branschens största försäkringsförmedlarkedjor.

Kundservice

För oss på Säkra är det viktigt att ha nöjda kunder. Är du missnöjd med den service du fått, kontakta det Säkrakontor där du är kund.