Karriär

Säkra är alltid intresserade av kunniga medarbetare. Oavsett om du redan har ett förmedlarbolag eller tänker starta ett kan du ansöka om medlemskap i Säkra.

Arbetar du som anställd i branschen är du välkommen att kontakta något av våra befintliga förmedlarbolag nära dig.

I vissa fall kan vi även bereda plats för dig som studerar på högre nivå och vill göra praktik eller är intresserad av att skriva uppsats hos oss.

Välkommen till Säkra!

Certifierade enligt lagkrav

Säkras försäkringsförmedlare och finansiella rådgivare är godkända av Finansinspektionen och registrerade hos Bolagsverket.

Branschfakta

I Sverige finns det ca 200 försäkringsbolag och 1000 förmedlarbolag. Säkra är en av branschens största försäkringsförmedlarkedjor.

Kundservice

För oss på Säkra är det viktigt att ha nöjda kunder. Är du missnöjd med den service du fått, kontakta det Säkrakontor där du är kund.