Europeiskt nätverk

Säkra är medlem i Eubronet, European Brokerage Network, som är en grupp europeiska försäkringsförmedlare, vilka alla är väl etablerade på sina respektive marknader. Eubronet antar endast en förmedlarorganisation per land och för sveriges räkning är det är det alltså Säkra.

Eubronets filosofi är att erbjuda en internationellt personlig service i varje land där en medlem i nätverket är etablerad. Medlemsbolagen erbjuder varandra lokala expertis med särskild kunskap om de juridiska egenheter och krav som finns på den lokala marknaden.

Dessutom kan Eubronetförmedlare erbjuda tjänster inom andra marknader där de har varit aktiva av historiska eller yrkesmässiga skäl t ex: Afrika, Mellanöstern, Sydamerika, USA, Australien och Fjärran Östern.

Läs mer på Eubronets hemsida

Certifierade enligt lagkrav

Säkras försäkringsförmedlare och finansiella rådgivare är godkända av Finansinspektionen och registrerade hos Bolagsverket.

Branschfakta

I Sverige finns det ca 200 försäkringsbolag och 1000 förmedlarbolag. Säkra är en av branschens största försäkringsförmedlarkedjor.

Kundservice

För oss på Säkra är det viktigt att ha nöjda kunder. Är du missnöjd med den service du fått, kontakta det Säkrakontor där du är kund.