Om Säkra

Säkra är en av Sveriges största fristående kedjor inom försäkringsförmedling, fondplacering och finansiell rådgivning.

Säkra omfattar ett 60-tal lokala förmedlarbolag, med kontor på fyrtio platser över hela landet, som samverkar under det gemensamma varumärket Säkra.

Vårt samarbete garanterar kvalitét- och kompetensutveckling och ger oss tillgång till mer än 200 kollegor med många olika specialiteter inom sak- och livförsäkring samt finansiell rådgivning.

Alla Säkrabolag har sina egna lokala namn, men varumärket och profilen är gemensam.

Våra försäkringsförmedlare och finansiella rådgivare är godkända av Finansinspektionen och registrerade hos Bolagsverket. Dessutom är vi medlemmar i branschföreningen för svenska försäkringsförmedlare, Sfm, där vi även har en aktiv roll.

För bästa kundservice, kontakta ett av våra förmedlarbolag nära dig.

Certifierade enligt lagkrav

Säkras försäkringsförmedlare och finansiella rådgivare är godkända av Finansinspektionen och registrerade hos Bolagsverket.

Branschfakta

I Sverige finns det ca 200 försäkringsbolag och 1000 förmedlarbolag. Säkra är en av branschens största försäkringsförmedlarkedjor.

Kundservice

För oss på Säkra är det viktigt att ha nöjda kunder. Är du missnöjd med den service du fått, kontakta det Säkrakontor där du är kund.