Bättre trygghet med uppdaterat försäkringsskydd

Ett bra försäkringsskydd är viktigt att ha, det vet de flesta. Därför är det förvånande att många företagare låter sina försäkringar löpa år efter år, utan att uppdatera dem. 

– Det kan få förödande konsekvenser om något allvarligt inträffar, säger Magnus Töllborg, försäkringsexpert på Säkra i Varberg.

Säkra är en försäkringsförmedlare och rådgivare som i första hand vänder sig till små och medelstora företag – som till exempel Sällstorps Plåt och Lack i Varberg. När Magnus Töllborg från Säkra gjorde en översyn visade det sig att företaget var rejält felförsäkrat, trots att försäkringarna lades om för bara några år sedan.

– Det är svårt att ha koll på allt själv. Nu har vi en kontaktperson på Säkra som sköter allt. Det är väldigt skönt att slippa ringa runt, säger Andreas Karlberg, som är en av delägarna till Sällstorps Plåt och Lack.

Jonas Hermansson, som är den andra delägaren, håller med.

– Man kan inte vara expert på allt. Man ska göra det man är bra på och vi är bra på att fixa bilar.

Säkra arbetar mellan kunden och försäkringsbolagen och hjälper till att anpassa försäkringarna på bästa sätt efter kundens behov. Tjänsten bekostas av försäkringsbolagen och innebär således inga extra avgifter för kunden.

Ett uppdrag brukar börja med att Säkras representant får en fullmakt, gör en översyn av befintliga försäkringar och analyserar kundens behov.

– Ett vanligt exempel är att en gammal kompanjonsförsäkring får löpa år efter år, utan att man reflekterar över att summorna måste justeras i takt med att företagets verksamhet utvecklas. Man kanske tror att man har en försäkring på fem miljoner när den i själva verket bara är på 300 000. Då blir det svårt att lösa ut de efterlevande om kompanjonen dör, förklarar Magnus Töllborg.

Resultatet kan bli att företaget måste säljas eller att man får ta in delägare man inte vill ha.

På liknande sätt händer det att privata försäkringar inte uppdateras.

– En sjukförsäkring, till exempel, måste följas upp kontinuerligt när inkomsten ökar, för att man ska få rätt ersättning och kunna behålla sin levnadsstandard om man tvingas vara långtidssjukskriven, säger Magnus.

Tack vare Säkra kan Andreas Karlberg och Jonas Hermansson på Sällstorps Plåt och Lack känna sig trygga med såväl liv- som sakförsäkringar.

– Vi är jättenöjda. Magnus ska göra en översyn två gånger om året framöver, säger Andreas.

– Våra försäkringspremier har inte ökat, för även om kompanjons- och pensionsförsäkringarna har justerats upp så har andra blivit billigare, säger Jonas.

Certifierade enligt lagkrav

Säkras försäkringsförmedlare och finansiella rådgivare är godkända av Finansinspektionen och registrerade hos Bolagsverket.

Branschfakta

I Sverige finns det ca 200 försäkringsbolag och 1000 förmedlarbolag. Säkra är en av branschens största försäkringsförmedlarkedjor.

Kundservice

För oss på Säkra är det viktigt att ha nöjda kunder. Är du missnöjd med den service du fått, kontakta det Säkrakontor där du är kund.