Säkra i Göteborg, Korsgatan 3

Säkra Kyberget AB. Org.nr. 556662-1834
kyberget@sakra.se

Korsgatan 3, 411 16 Göteborg
Tel: 031-701 77 33

2 User(s):

Medarbetare  
Per Petersson
Per Petersson
  • Förmedlare Liv
  • Fondförmedlare
0455-171 71
070-390 71 71
...
Dovi Steinbock
Dovi Steinbock
  • Förmedlare Liv
031-701 77 33
070-626 82 82
...

Certifierade enligt lagkrav

Säkras försäkringsförmedlare och finansiella rådgivare är godkända av Finansinspektionen och registrerade hos Bolagsverket.

Branschfakta

I Sverige finns det ca 200 försäkringsbolag och 1000 förmedlarbolag. Säkra är en av branschens största försäkringsförmedlarkedjor.

Kundservice

För oss på Säkra är det viktigt att ha nöjda kunder. Är du missnöjd med den service du fått, kontakta det Säkrakontor där du är kund.