Skydd för ledning och styrelse

Är du VD, sitter i ledningsgrupp eller någon styrelse har du ett stort personligt ansvar. Under senare år har detta ansvar tydliggjorts då kraven förtydligats. Inom Säkra är vi själva företagare och väl insatta i vilket skydd som finns på marknaden. Vi hjälper er hitta en lämplig och anpassad lösning.

Certifierade enligt lagkrav

Säkras försäkringsförmedlare och finansiella rådgivare är godkända av Finansinspektionen och registrerade hos Bolagsverket.

Branschfakta

I Sverige finns det ca 200 försäkringsbolag och 1000 förmedlarbolag. Säkra är en av branschens största försäkringsförmedlarkedjor.

Kundservice

För oss på Säkra är det viktigt att ha nöjda kunder. Är du missnöjd med den service du fått, kontakta det Säkrakontor där du är kund.