Skydd för er verksamhet

Säkra hjälper även till att försäkra er verksamhet och egendom. Lokaler, verktyg, fartyg, hamnar, transporter samt lätta och tunga fordon. Vi har kontor på cirka 50 orter över hela landet och hjälper er att teckna och administrera ert försäkringsskydd.

Industrier och företag utvecklas och förändras hela tiden vilket medför att även riskhanteringens förutsättningar ändras. Att välja rätt försäkring skapar den trygghet och arbetsro som är så viktig för att du ska kunna fokusera på företagets verksamhet. Vi har bred kompetens när det gäller att analysera vilken försäkringsomfattning ditt företag behöver.

Våra kunder har stor spännvidd när det gäller verksamhetsområden. Det ställer stora krav på oss som försäkringsförmedlare och vi ser till att vår kompetens ständigt står i fokus. Samtliga anställda genomgår kontinuerligt både intern och extern fortbildning inom sina olika specialområden.

Certifierade enligt lagkrav

Säkras försäkringsförmedlare och finansiella rådgivare är godkända av Finansinspektionen och registrerade hos Bolagsverket.

Branschfakta

I Sverige finns det ca 200 försäkringsbolag och 1000 förmedlarbolag. Säkra är en av branschens största försäkringsförmedlarkedjor.

Kundservice

För oss på Säkra är det viktigt att ha nöjda kunder. Är du missnöjd med den service du fått, kontakta det Säkrakontor där du är kund.