Om verksamheten drabbas av avbrott

Försäkringen gäller för avbrott i verksamheten som uppstår pga ersättningsbar egendomsskada hos er, kund eller leverantör som du har kontrakterat. Under avbrottstiden ersätter försäkringen det försäkringsmässiga täckningsbidraget vilket innebär företagets omsättning minskat med rörliga kostnader.

Certifierade enligt lagkrav

Säkras försäkringsförmedlare och finansiella rådgivare är godkända av Finansinspektionen och registrerade hos Bolagsverket.

Branschfakta

I Sverige finns det ca 200 försäkringsbolag och 1000 förmedlarbolag. Säkra är en av branschens största försäkringsförmedlarkedjor.

Kundservice

För oss på Säkra är det viktigt att ha nöjda kunder. Är du missnöjd med den service du fått, kontakta det Säkrakontor där du är kund.