Om miljön tar skada

Ert företag har ofta ett tydligt ansvar för miljön omkring din verksamhet. Genom att teckna en miljöansvarsförsäkring skyddas er verksamhet mot plötsliga och oförutsedda samt gradvisa miljöskador. Det kan vara mycket kostsamt att återställa miljön om det inträffar en skada. Genom ett försäkringsskydd minskar ni dels kostnadsrisken, dels kan försäkringen även omfatta tredjemansansvar, sanering och verksamhetsavbrott.

Certifierade enligt lagkrav

Säkras försäkringsförmedlare och finansiella rådgivare är godkända av Finansinspektionen och registrerade hos Bolagsverket.

Branschfakta

I Sverige finns det ca 200 försäkringsbolag och 1000 förmedlarbolag. Säkra är en av branschens största försäkringsförmedlarkedjor.

Kundservice

För oss på Säkra är det viktigt att ha nöjda kunder. Är du missnöjd med den service du fått, kontakta det Säkrakontor där du är kund.