Om företaget gör fel

Om ert företag blir skadeståndsskyldigt för person- eller sakskada enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler ersätter en ansvarsförsäkring skadestånds-, utrednings-, förhandlings- och rättegångskostnader.

Försäkringen kan ersätta exempelvis ombudsarvoden, kostnader för utredning och bevisning samt rättegångskostnader vid tvister som kan prövas av tingsrätt med flera rättsinstanser. Försäkringen kan även tecknas för skattemål.

Ansvarsförsäkringar är viktiga för exempelvis konsulter som oftast försäkrar sitt ansvar för ren förmögenhetsskada tex byggkonstruktörer, arkitekter, mäklare och andra slag av rådgivare.

Certifierade enligt lagkrav

Säkras försäkringsförmedlare och finansiella rådgivare är godkända av Finansinspektionen och registrerade hos Bolagsverket.

Branschfakta

I Sverige finns det ca 200 försäkringsbolag och 1000 förmedlarbolag. Säkra är en av branschens största försäkringsförmedlarkedjor.

Kundservice

För oss på Säkra är det viktigt att ha nöjda kunder. Är du missnöjd med den service du fått, kontakta det Säkrakontor där du är kund.