Företag

Företag och industrier utvecklas och förändras med tiden vilket medför att även förutsättningarna för riskhantering ändras. Verksamhetens inriktning påverkar i stor utsträckning vilka risker som företaget är utsatt för.

Inom Säkra finns bred kompetens för att på ett bra sätt kunna analysera i vilken utsträckning ditt företag bör försäkras.

Att vara rätt försäkrad är en förutsättning för att kunna skapa trygghet, arbetsro och möjlighet att fokusera på företagets kärnverksamhet.

Certifierade enligt lagkrav

Säkras försäkringsförmedlare och finansiella rådgivare är godkända av Finansinspektionen och registrerade hos Bolagsverket.

Branschfakta

I Sverige finns det ca 200 försäkringsbolag och 1000 förmedlarbolag. Säkra är en av branschens största försäkringsförmedlarkedjor.

Kundservice

För oss på Säkra är det viktigt att ha nöjda kunder. Är du missnöjd med den service du fått, kontakta det Säkrakontor där du är kund.