Ett friskt företag är ofta ett lönsamt

I genomsnitt är svenskar i arbetsför ålder sjukskrivna ca 30 dagar per år, enligt information från Försäkringskassan. Detta medför stora direkta och indirekta kostnader. Det innebär dessutom en extra stor risk för dig som småföretagare, eftersom ni är färre som kan ”täcka upp” för en sjukskriven medarbetare. Du kan spara mycket pengar på att hålla dina anställda friska.

Säkra hjälper ert företag teckna en optimal lösning utifrån ert företags behov. Vi erbjuder sjukvårdsförsäkring och även rehabiliteringsförsäkring. Om någon anställd drabbas av sjukdom eller skada har du som arbetsgivare ett ansvar att hjälpa din personal tillbaka till arbetet.

Certifierade enligt lagkrav

Säkras försäkringsförmedlare och finansiella rådgivare är godkända av Finansinspektionen och registrerade hos Bolagsverket.

Branschfakta

I Sverige finns det ca 200 försäkringsbolag och 1000 förmedlarbolag. Säkra är en av branschens största försäkringsförmedlarkedjor.

Kundservice

För oss på Säkra är det viktigt att ha nöjda kunder. Är du missnöjd med den service du fått, kontakta det Säkrakontor där du är kund.