Ditt ansvar för personalen

Tjänstepension är en av de vanligaste anställningsförmånerna och betraktas av många anställda som ett grundkrav på en attraktiv arbetsgivare. En viktig anledning till att tjänstepension är en så värdefull förmån är att den bidrar till att minska skillnaden mellan den anställdes lön idag och den pension som utbetalas från staten.

Säkra erbjuder konkurrenskraftiga tjänstepensionslösningar i samarbete med marknadens främsta försäkringsbolag. Vi erbjuder flexibla lösningar som kan omfatta allt från kompletta pensionsplaner för hela företaget till individuella lösningar för varje anställd vid specifika situationer som uppstår i arbetslivet.

Utöver tjänstepensionen finns en mängd viktiga försäkringar som du som arbetsgivare har ansvar för.

Certifierade enligt lagkrav

Säkras försäkringsförmedlare och finansiella rådgivare är godkända av Finansinspektionen och registrerade hos Bolagsverket.

Branschfakta

I Sverige finns det ca 200 försäkringsbolag och 1000 förmedlarbolag. Säkra är en av branschens största försäkringsförmedlarkedjor.

Kundservice

För oss på Säkra är det viktigt att ha nöjda kunder. Är du missnöjd med den service du fått, kontakta det Säkrakontor där du är kund.